Historik

Basset Houndens Historia
Rosemarie  Hartvig 1970
Valpkull från Grims Kennel på 30 talet i England


Liksom många andra raser har Basset Hound fått sin slutliga utformning i England och den räknas alltigenom som en brittisk ras. Rasens historia började med att en engelsman vid namn sir Everet Millais importerade en Basset Artesien-Normand hanhund vid namn Model från Frankrike år 1874. Model ställdes ut 1875 på en utställning i Wolverhamton och var den första franska Basset Artesien-Normand som blivit utställd i England. Model var dock inte den första Basset Artesien-Normand som importerades till England från Frankrike. Den första importen skedde redan 1872 av en Lord Onslow.

Sir Millais var mycket road av avelsarbete och han sökte nya vägar för att förbättra den franska Basseten. För att nå sitt mål beslöt han att para Model med en Engelsk Blodhundstik. Vad som var intressant i sammanhanget var att Sir Millais för att lyckas, nödgades att ta till artificiell insemination, ett förfaringssätt som i det närmaste var oprövat inom hundaveln vid denna tid och som dessutom lär ha väckt en ilsken opposition inom vida kretsar. Sir Millais lät sig emellertid inte avskräckas, resultatet var sannerligen inte att klaga på. Tiken nedkom med tolv valpar. Dessa liknade exteriört pappan men hade blodhundens färg. Blodhundsanlagen uttunnades dock efter tre generationers återkorsningar, så det enda som blev kvar var endast dess karakteristiska kraftiga huvud, samt överflödet på halsskinn.

.

Målet var nått 1880 för sir Millais då Engelska Kennelklubben

erkände Basset Hound som ras.Grimsflock


The English Basset Hound Club bildades år 1895. I standarden för Basset Hound sades att huvudet skulle vara så likt blodhundens som möjligt. Detta resulterade i att de engelska uppfödarna ägnade för mycket uppmärksamhet år huvudena och glömde övrigt på hunden. Vid 1900 talet hade basset hound nått en viss popularitet och man hade arbetat fram en bra stam av hundar. Vi som älskar basset hounds är evigt tacksamma mot Mr Mills för allt arbete han nedlade för att få fram denna ras, med sina låga ben och skall utmärkt för drivande hundar. Med sina långa öron som skydd för från sidolukter och och lösa skinn som faller ner för ögonen så att synintrycket inte distraheras.


En av kennlarna i England, som kom att bli de som före och efter andra världskriget lade ner mest arbete på rasen är Kennel Grims och här bör nämnas hunden Grims Warlock. Basset Hound har naturligtvis England som sitt hemland och rasen är relativt stor där och har stor popularitet där.Basset Hound i Sverige

Skriven av Ing-Lill Byström 1983

Med tillstånd av Conny Byström


Rasen importerades till Sverige 1958 av Ulla och Erik Petterson, Kennel Astor. Genom de första importerna Barnspark Rambler och Grims Charlotte väcktes även intresset för rasen hos Marianne och Lars-Erik Sundequist, kennel Alandia. De har på ett förtjänstfullt sätt fört fram intresset för rasen, speciellt genom sin import Am Ch Kazoos Bic Banana "Bicken".

 
   


Rose-Marie Hartwig

1964


Felaktigt har nämnts i många veckospalter att Anna-Bella Boström, välkänd redarhus-tru, skulle ha varit den första att importera dessa härliga hundar. Vad man däremot skall tillerkänna Anna-Bella Boström är att hon på ett fantastiskt sätt poserade i damtidningar tillsammans med underbara bassetvalpar och därmed gjorde allmänheten uppmärksam på denna för Sverige nya ras. Hon behövde hjälp att sköta sina hundar och denna hjälp blev Rose-Marie Hartwig, sedemera Bazett’s Kennel. Efter en kort tid på det sena sextiotalet övertog Rose-Marie Anna-Bella Boströms hundar och började en lyckad uppfödning av Basset Hound. Rose-Marie har genom sitt arbete med rasen och sina importer av avelshundar från England lagt grunden till mycket inom rasen. Nämnas skall avelhundar som Ch Chantinghall Lancer och Ch Hardacre Domino, två röd vita hundar, vilka återfinns i de flesta stamtavlor i dag.Den första tik i Sverige att erövra titeln Int o Nord Ch, vid namn Bazett’s Jasmine, dotter till Chantinghall Lancer blev den tik som lade grunden till Ylva och Bertil Samuelsson Kennel Zonda som var mycket aktiva inom rasen. Kennel Zonda har även skrivit rashistoria genom att vara uppfödare till den tik jag exporterade tillbaka till England 1978, beroende på att engelsmännen sålt det mesta av sitt goda material.

   
Wellaway Moonman, Hardacre Domino, Becontree Bogtrotter, Balleray Bacchus 


För femton år sedan vaknade jag själv upp och förstod vad som jag gått miste om. En låg men stor och tung hund med korta ben och överflöd av skinn, öron som sammetsdraperier, ögon som kräver och en mentalitet som passade mig perfekt. Kommer när den behagar, lugn som en filbunke, vaktar bara när den är nöd och tvungen, sover bäst i soffan utan att ha tillstånd, över huvud taget en hund som njuter livets goda.

God mat, härliga dofter och sömn, gärna på morgonen är bäst för basset. En Basset Hound inger en stressad människa ett fullständigt lugn och harmoni om man är berädd att ta emot det.


Basset Hound älskar promenader, men utför man dessa promenader som jag tillsammans med en sheepdog så förstår man skillnaden mellan andra hundar och Basset Hound. Bassets går inte promenad, de luktar sig fram genom asfalt och tuva. Med andra ord, kan det bli lite svårt ibland med "gå fot" och "hit". Många hundar följer sin ägare på upptäcktsfärder i skog och mark och ser allt runt omkring. Basset Hound ser inte och hör bara ibland. Deras näsa är vägvisare genom äventyren av lukt och spår. Med andra ord så skall man ha tålamod, förståelse och helst fascineras av denna utmärkta egenskap för att tillsammans njuta av promenaden. En del raser har som sin största uppgift att tjäna sin herre och förare samt utföra med glädje och entusiasm de uppgifter som åläggs den.

En Basset Hound är mycket självständig, lyder för att undvika kontroverser, men fullständigt älskar människor ändå och speciellt om den blir uppmärksammad genom kel och smek. Basseten utgår ifrån att alla andra djur av släktet hund är positiva och trevliga och blir därför ofta förvånade att de inte mottages med förväntad uppskattning från motparten.

Med denna direkta kärlek för rasen började även jag ett uppfödararbete för att kunna ge andra människor en Basset Hound och få den lyckliga tillsammans. Med hjälp av Rose-Marie Hartwigs uppfödda tikar och genom egna importer som Ch Verwood Brass Rooster och Ch Verwood Dado bland annat, lades grunden till Kennel Rooster. Genom avkommor från dessa två gentlemän från Kennel Verwood har kennlar vuxit fram som Kennel Slowfoot, Jan och Gunilla Eriksson - Kennel Dein Hards, Karin Byrevik - Kennel Checkpoint, Susanne och Christer Andersson samt Kennel Bar B’s. Birgit Wahlner.
Domino 1970


Entusiaster inom rasen har tillkommit sedan detta och det är min stora övertygelse att samliga arbetar med att bevara den rastypiska mentaliteten och inte bara god mentalitet. En Basset Hound är absolut inte en hund som man skall köpa genomatt titta på charmiga, härligt skinniga och långörade valpar

och endast falla för extriören. Besök basset ägare och bekanta dig med vuxna hundar först, så upptäcker du om du anser det är mödan värt att lägga ner mer envishet för att få en hund med personlighet, humor och egna idéer. Det sägs ofta att Basset Hound är svåra att få rumsrena, men det tycker jag är orättvist mot rasen. Jag tror helt enkelt att det är så att sanna bassetälskare ej är så konsekventa som de borde. Som en jämförelse kan nämnas att jag har en bror som är militär till yrket. Han skulle ha som min syster en Basset Hound men det skall dock nämnas att det senare framkom att han just inte var den sortens människa som skulle komma att trivas med en basset men rumsren på tio dagar blev valpen. Min bror låg nämligen och sov med sig valpen på armen på nätterna och den lille hade faktiskt inte en chans att förorena inne. Jag fick med andra ord bevisat att mitt eget rekord om rumsren valp efter fyra månader ålder blev slaget, beroende på ännu större envishet än valpens.


Basset Hound är den av våra basset raser som är numerärt störst i landet. Registreringssiffrorna brukar ligga på omkring 200 valpar per år. Omkring år 1975 ansåg engelska uppfödare och ras specialister att Sverige hade Basset Hounds i världsklass och att vi passerat engelsmännen vad beträffar kvalitet och goda avelsdjur. Sedan jag köpte min första hund 1968, har rasen förändrats ganska mycket och den största skillnaden ligger nog i storleken. Min första tik vägde 34 kilo och i dag har vi tikar på runt 25 kilo. I denna storleksminskning ligger förstås mycket positivt också. Hundarna har blivit sundare, rör sig bättre och har starkare ryggar. En Basset Hound skall som andra hundar vara sunt konstruerade och ha ett bra rörelseschema. Vad vi uppfödare fäster stor vikt vid är framförallt massa, löst skinn, riktiga så kallade haspåsar, dewlaps och en över och underlinje vilka är parallella i förhållande till markplanet. Viktigt är också att hunden har det absoluta rätta "snälla" och sorgmodiga uttrycket samt att skalle och nosparti i silhuett är parallella. För att återkomma till rörelserna så är det minst lika viktigt att hunden rör sig som en Basset Hound , d.v.s. med ett rullande bakparti och ett tungt intryck likt en rullande tunna.


Rasen används i liten skala som jakthund och de som har jagat in sin Basset Hound är ofta mycket nöjda med resultatet. Det skall dock tilläggas det endast är några blodslinjer som lämpar sig till jakt samt att rasen avlats i 25 år utan tanke på jaktegenskaper. En Basset Hound skall ha minst ett första pris i blodspår för att erhålla sitt Internationella Chapionat och jag måste erkänna att många är det Cacib mina Basset Hound tagit emot på utställningar utan att ha någon större glädje av dem. Vi har dock idag några uppfödare som ägnar sig åt att försöka få fram jaktdugliga Basset Hounds och avlar med dessa egenskaper som viktiga. Kvalitet före kvantitet är A och O.


Basset Hounden har utveklats en hel del det kan man se på gamla bilder                   


Anna-Bella Boström

med Lancer och en valpkull


Eva Petterson

info@bassethound.se


.